søndag 30. september 2012

Bevisstgjøring med tydelige mål og vurderingskriterier, og fortellerstol

Jeg synes det er viktig å bevisstgjøre elevene på hva som er målet/målene for timen og hva de blir vurdert etter. Det kan være lurt å skrive målet/målene og vurderingskriteriene på tavla, fordi da vet elevene til enhver tid hva de har å forholde seg til. Dette blir med på å øke forståelsen hos elevene, noe som igjen kan føre til at de blir mer motiverte, fordi de vet hva som forventes. Men en ting som er viktig å huske på er at ”skal målene være meningsfylte, må det alltid være elevens læring det settes mål for”. I en klasse finnes det mange ulike individer som lærer i ulikt tempo og på ulike måter. Graden av måloppnåelse vil også derfor være forskjellig. Som lærer kan en derfor for eksempel sette opp en oversikt på tavla over høy-, middels- og lav måloppnåelse, med kriteriene til hvert av disse punktene.

I praksis fikk jeg observere/delta på det klassen kalte fortellerstol. Fortellerstolen brukte de blant annet når de skulle gjennomgå loggleksa. Loggleksa kunne for eksempel være at de skulle skrive om en tur klassen hadde vært på den uka. Elevene måtte etter tur sitte på stolen, lese opp/få lest opp det de hadde skrevet og vise frem tegningen de hadde laget. Fortellerstol er et eksempel der elevene har tydelige mål og vurderingskriterier. At elevene i tillegg har vært med å utarbeide vurderingskriteriene ser jeg på som veldig positivt. Elevene vil med det få et eierforhold til kriteriene, noe som igjen kan føre til økt motivasjon. Når klassen har fortellerstol leser først eleven opp sin fortelling/logglekse, før resten av klasse gir sin vurdering av teksten og tegningen etter de kriteriene som er satt. Når elevene gir en slik hverandrevurdering, kan mange kanskje bli litt ekstra motivert til å gjøre det bra, det er jo mange andre som ser det du har gjort. Også er det jo mange som gir deg skryt hvis du har gjort alt du skulle.

4 kommentarer:

 1. Enig i det du skriver Stine. Elevene må vite målet med timen og hva de blir vurdert etter. Ikke alle elevene får med deg beskjeder o.l så å bruke tavlen er lurt.Bør det brukes på alle trinn tror du?

  SvarSlett
  Svar
  1. Tja, jeg tenker at enten bør det stå på tavlen, eller i beskjedpermen, for som du sier; ikke alle elevene får med seg beskjeder. Det er bra at de både får se og høre mål for timen, beskjeder, osv. Enkle beskjeder som f.eks. hvilke sider de skal lese, eller på hvilken side oppgavene står, syns jeg bør stå på tavla under hele timen.

   Slett
 2. Det hadde vært interessant å få vite mer om hvordan disse vurderingskriteriene kunne se ut, og hvordan elevene ble tatt med i utarbeidelsen av dem?

  SvarSlett
  Svar
  1. Elevene og lærerene har sammen blitt enige om hvordan en logglekse skal se ut. Den skal ha dato, overskrift, stor bokstav i begynnelsen av setninger, mellomrom mellom ordene, punktum i slutten av setninger, riktig høyde på bokstavene og den skal bestå av minst fem setninger (hva de har gjort, hvem de var sammen med, hvor de var, hvordan de likte aktiviteten). I tillegg skal det være med en fargelagt tegning.

   Akkurat hvordan vurderingskriteriene ble utarbeidet er jeg litt usikker på, fordi dette ble gjort før vi kom.

   Slett