tirsdag 18. september 2012

BloggingNettside
 
Å lage en egen blogg er et eksempel på hva man kan bruke IKT til i skolen. Men hva er egentlig en blogg? Hvis jeg googler det får jeg opp ca 216 000 000 resultater. I følge Wikipedia er ordet blogg satt sammen av ordene web og logg. Videre står det at en blogg er et type nettsted der det blir publisert blogginnlegg. Disse blogginnleggene blir vanligvis skrevet av en eller noen få personer. Å blogge/blogging vil si å skrive nye blogginnlegg eller å respondere på kommentarer på tidligere innlegg.
Å la elevene lage sin egen blogg kan være et godt redskap i lese- og skriveopplæringa. I LK06 er et av kompetansemålene at elevene etter 2.trinn skal kunne bruke datamaskinen til tekstskaping. Å skape noe eget er motiverende. I tillegg til at alle skal skrive innlegg på sin blogg, bør også elevene kommentere på andres blogger. Som lærer må man da selvfølgelig sikre at alle får kommentarer.
Gjennom blogg kan elevene også få jobbet med rettskriving og å utvide ordforrådet. Lærer kan gi elevene ulike oppgaver i forhold til bloggen, før lærer så gir tilbakemelding på dette i en kommentar på bloggen. En ny måte for elevene å få tilbakemelding på kan også virke motiverende i det videre arbeidet.  
Blogging is the new poetry of our time! - ukjent forfatter
 

2 kommentarer:

  1. God beskrivelse av hva blogg er og overbevisende begrunnelser for bruk i skolen.

    SvarSlett