lørdag 15. september 2012

IKT som grunnleggende ferdighetHentet fra: http://nilsjbry.wordpress.com/
Å kunne bruke digitale verktøy er en av de fem grunnleggende ferdighetene i LK06. For norsk faget vil det blant annet si å mestre nye tekstformer og uttrykk, noe som igjen åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen. Allerede etter 2. årstrinn skal elevene kunne bruke pc til tekstskaping. Bruk av IKT i skolen kan blant annet bidra til å utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. For barn med motoriske utfordringer vil det være veldig bra å skrive på pc, da vil deres tekst se like flott ut som andres. Samtidig er det lett å forandre på tekster som er skrevet på pc, man kan bare gå tilbake til akkurat der man har skrevet feil, i stedet for å måtte starte helt på nytt. Men selv om vi nå er i 2012 der IKT har stor plass, må vi selvfølgelig ikke glemme den gode, gamle blyantskrivingen. Det er viktig at elevene får inn bokstavformene gjennom bevegelser og kropp (det som på fagspråket kalles kinestetiske og taktile sanser).
Jeg mener bruk av digitale verktøy er både en bra og viktig del opplæringen i dagens skole. Senere vil jeg blogge mer om hva man kan bruke IKT til i skolen.Hentet fra: http://www.nettvett.no/ikbViewer/page/nettvett/tema?tema=63107


6 kommentarer:

 1. Fornuftig utgreiing om IKT, sammensatte tekster og håndskrift.

  Fint at du angir adresse til bildene. I stedet for den lange adressen, kan du skrive ett ord og linke til det. For eksempel "Hentet fra Nettvett." (med link til ordet nettvett).

  SvarSlett
 2. Takk for tilbakemelding :) Skal gjøre det fra nå av :)

  SvarSlett
 3. Jeg er helt enig i at IKT er et bra hjelpemiddel i skolen, og at den gode gamle blyantskrivingen er viktig! Man lærer jo mye "gjemmom hånden" ved å skrive med blyanten, det er hvertfall det som fungerer best for meg. :)

  SvarSlett
 4. Fint innlegg om IKT som grunnleggende ferdighet. Enig i at digitale verktøy er en bra og viktig del av dagens skole. Det er såpass viktig med ferdigheter innenfor IKT i dagens samfunn at det skulle bare mangle at det var en del av skolen. Tror mange skoler/lærere kunne blitt flinkere til å bruke data og lignende i undervisningen sin og som et hjelpemiddel for elevene. Også enig med deg og Guro i at den gode gamle blyantskrivingen ikke må glemmes. Jeg føler også jeg lærer mye "gjennom hånden" som Guro skriver her.

  SvarSlett
 5. Den gode gamle blyantskrivingen er også for meg en måte å få "skrevet inn" kunnskap i hodet mitt. Det er som om læring går gjennom blyanten, opp via armen, og videre til hjernen...

  SvarSlett
 6. Godt å høre at det er flere som er enig i at det er bra med blyantskriving, og at den er et positivt innslag i hvordan en lærer :)

  SvarSlett